Leo Geerts

Marquez: wanhoop en geweld in Columbia

De romans van de Columbiaanse auteur Marquez weten blijkbaar een steeds groeiend publiek te boeien door hun exotische of fantastische inslag. Toch zit er veel meer in: de onmacht namelijk van de individuen (of zelfs van een groep revolutioneren) om met hun beste bedoelingen klaar te komen, zoalng zij zelf of de massa politiek en cultureel nog onontwikkeld zijn. Het Latijns-Amerikaanse subcontinent boogt op een record aantal revoluties: ‘met welk resultaat?’ vraagt Marquez zich af.

verschenen: Februari 1974, blz. 489

jaargang: 41/05