Ludo Abicht

Marx

Und kein Ende

In 2008, op het dieptepunt van de financiële crisis, betoogden keurige makelaars en bedienden van Wall Street onder de slogan ‘Marx was Right!’ Hoezo kwamen zij op de proppen met Marx, zo’n 125 jaar na zijn dood? Wat wordt er in feite in Das Kapital gezegd, en in hoeverre kan Marx’ theorie ons ook vandaag nog helpen om het wereldsysteem waarin we leven beter te begrijpen?

verschenen: September 2011, blz. 688

jaargang: 78/08