Chantal Vancoppenolle

Marxistische interpretaties van het Stalinisme

Disputen over het klasse-karakter

Vanuit het historisch materialisme zijn marxisten vooral geïnteresseerd in een sociologische en economische verklaring van het stalinisme: Was de stalinistische maatschappij socialistisch, of werd het socialistische leninisme er gedeformeerd tot stalini sme? Was het stalinisme een nieuw type van klassenmaatschappij met specifieke vormen van uitbuiting en een eigen produktiewijze? marxistische interpretaties van het stalinisme

verschenen: Augustus 1989, blz. 1027

jaargang: 56/11