Anne-Marie Korte

Mary Daly

Feminisme op postchristelijke wegen

De zoektocht van de Noordamerikaanse theologe en filosofe Mary Daly loopt over neothomisme naar feministische, ‘postchristelijke’ filosofie. Haar creatieve en paradoxale herlezingen van christelijke geloofsopvattingen bieden een aanzet om de klassieke westerse religieuze tradities te herontdekken als bronnen voor hedendaagse passies en compassies.

verschenen: Juli 1995, blz. 579

jaargang: 62/07