Panc Beentjes

Materialistische exegese

Een nieuwe vorm van bijbellezen

Kan een materialistische of zogenaamd marxistische exegese van de bijbel wel iets anders zijn dan een ongerijmde en regelrechte aanslag op het gewijde karakter van een bij uitsek Godgelovig document? Uit de weinige reeds verschenen werken blijkt dat die nieuwe bijbellectuur er terecht van uitgaat dat élke historische tekst óók een ideologische dimensie had en heeft, waarvan de studie wel degelijk tot een verheldering of uitzuivering van de religieuze boodschap kan bijdragen.

verschenen: Januari 1979, blz. 14

jaargang: 46/04