Paul Claes

Materialistische kunstkritiek

Een bloemlezing van marxistische teksten over kunst wordt hier niet op de ‘gewone’ manier besproken. Liever dan de bijdragen van de verschillende auteurs (Adorno, Brecht, Enzensberger, Lukács, Marcuse, Marx) afzonderlijk te beoordelen en ze zo onschadelijk te maken, probeert P. Claes te doen wat deze auteurs vragen: het cultuurvoorwerp (het boek) in zijn materieel-economische en communicatief-ideologische context te plaatsen.

verschenen: Oktober 1972, blz. 45

jaargang: 40/01