Nicolas Standaert

Matteo Ricci en het probleem van de inculturatie

De missioneringsmethode van Matteo Ricci (1552-1610) geldt terecht als een geslaagde poging van ‘accomodatie’ en/of ‘inculturatie’ van het christendom in een volkomen vreemde cultuur. De auteur staaft deze stelling met veelzeggende voorbeelden op het vlak van het religieuze taalgebruik en het sociale (verenigings)leven. Het inculturatieproces roept evenwel een aantal vragen op – in verband met de actieve rol van de ‘ontvangen’ cultuur, het al dan niet orthodox en het onvermijdelijk slectief karakter van de opzet – die even actueel als grotendeels onopgelost zijn.

verschenen: Juli 1984, blz. 915

jaargang: 51/10