Georges De Schrijver

Matthew Fox: een scheppingsspiritualiteit

Volgens de Amerikaanse theoloog M. Fox werd de christelijke spiritualiteit diepgaand getekend en vertekend door een dusdanig vernauwde visie op de ‘oerzonde’ of ‘original sin’, dat de fundamentele goedheid van Gods schepping, haar zegen of ‘original blessing’ al te zeer in de verdrukking kwam. Een religieuze herwaardering van de zegen van al het geschapene zou het hare moeten bijdragen tot de (ecologisch bewogen) zorg om het behoud van de goede aarde en de (sociaal bewogen) humanisering van de mensheid. Fox (Matthew) : een scheppingsspiritualiteit

verschenen: April 1989, blz. 579

jaargang: 56/07