Luk Adriaens

Maurice Gilliams, een kleine monografie

Onlangs nog met de ‘Prijs der Nederlandse letteren’ beloond, neemt de dichter, essayist en verteller M. Gilliams een nogal eigenzinnige plaats in in deze, onze letterkunde. Zijn obsessie van de ‘zelfontmoeting’ kan op het eerste gezicht wat beperkt lijken, maar de consequentie en de vormbeheersing waarmee hij dat levensproject heeft uitgewerkt en verwoord, wettigt de door hem uitgesproken hoop dat de lezer zal erkennen ‘dat mijn menselijk mysterie in broederlijke gemeenschap met zijn menselijke mysterie verkeert’.

verschenen: Maart 1981, blz. 523

jaargang: 48/06