Jan Koenot

Max Beckmann

Max Beckmann (1884-1950), van wie het werk binnenkort in Londen tentoongesteld wordt, heeft een eigen beeldspraak ontwikkeld om zijn vurige passie voor het leven uit te drukken. Ook in moeilijke omstandigheden (het soldatenleven in de Eerste Wereldoorlog, de ballingschap onder het nazi-regime) bleef hij zijn heil zoeken in de kunst. Het onzichtbare zocht hij in de weergave van het zichtbare, maar zijn expressieve figuratieve werk wortelt in dezelfde fundamentele ervaring als de niet-figuratieve kunst van Barnett Newman: het besef van de absolute menselijke vrijheid in de even absolute goddelijke ruimte. Max Beckmann (1884-1950), van wie het werk binnenkort in Londen tentoongesteld wordt, heeft een eigen beeldspraak ontwikkeld om zijn vurige passie voor het leven uit te drukken. Ook in moeilijke omstandigheden (het soldatenleven in de Eerste Wereldoorlog, de ballingschap onder het nazi-regime) bleef hij zijn heil zoeken in de kunst. Het onzichtbare zocht hij in de weergave van het zichtbare, maar zijn expressieve figuratieve werk wortelt in dezelfde fundamentele ervaring als de niet-figuratieve kunst van Barnett Newman: het besef van de absolute menselijke vrijheid in de even absolute goddelijke ruimte.

verschenen: Februari 2003, blz. 149

jaargang: 70/02