Sebastian Müngersdorff

Max Weber

Tussen demonen in een godenstrijd

Dit jaar wordt de honderdvijftigste verjaardag gevierd van de Duitse jurist, econoom, historicus en socioloog Max Weber. De vragen die hij stelde in zijn uiteenlopende geschriften zijn nog steeds actueel. In deze tekst wordt ingegaan op een belangrijk aspect van zijn denken: de eeuwige waardenstrijd. Nu verschillende waardensystemen meer dan ooit met elkaar in conflict zijn, lijkt het alsof Weber rechtstreeks tot ons spreekt.

verschenen: December 2014, blz. 977

jaargang: 81/11