Judith Wambacq

In het recent verschenen Ainsi pensait Zarathoustra. Une philosophie avant la lettre onderzoekt Ann Van Sevenant de filosofische vooronderstellingen van het gedachtegoed van de Perzische Zarathoestra. Judith Wambacq zocht de auteur op voor een gesprek over dit boek.

verschenen: juli-augustus 2018, blz. 367

jaargang: 85/04