Henry M.V. Buntinx

MBFR : Europees machtsevenwicht op verlaagd niveau

Terwijl in Helsinki de besprekingen aanslepen ter voorbereiding van een Conferentie voor Europese Veiligheid en Samenwerking, zijn in Wenen besprekingen begonnen ter voorbereiding van een Conferentie over Wederzijdse en Evenwichtige Troepenvermindering (MBFR: Mutual Balanced Forces Reduction). Hoe hangen beiden samen? Welke moeilijkheden zitten eraan vast, met name aan de laatste? Het gaat hier inderdaad om een uiterst ingewikkelde materie.

verschenen: Juni 1973, blz. 856

jaargang: 40/09