Jef Ector

Medea 85 in de put van Spillebeen

Zoals en na vele anderen heeft Willy Spillebeen in De Varkensput (1985) een van de oeroude Griekse sagen ‘gebruikt’ om het voor alle tijden exemplarische verhaal te verruimen met een eigentijdse en eigenwillige thematiek. De actualisering van de Medea blijkt in het verleden minder vaak beproefd geweest te zijn en is allicht een moezamer en minder doorzichtige onderneming dan de veelvuldig gepraktiseerde bewerking van bv. de Oedipus- en Orpheusmythe.

verschenen: Mei 1986, blz. 732

jaargang: 53/08