Ivan Illich

Medicalisering en huisarts

Illichs boek over de geneeskunde, Medical Nemesis (1975), had als ondertitel: The Expropriation of Health, de onteigening van de gezondheid. (In het Nederlands werd het vertaald onder de titel: Het medisch bedrijf – een bedreiging van de gezondheid?) De eerste zin ervan luidde: ‘Het medisch bedrijf is een ernstige bedreiging van de gezondheid geworden. De afhankelijkheid van een professionele gezondheidszorg tast alle maatschappelijke verhoudingen aan’. Sindsdien is die ‘medicalisering van de maatschappij’ of die ‘verdoktering’ door vele anderen, niet het minst door artsen zelf, beschreven en gedocumenteerd. Vooral jonge huisartsen beginnen zich vragen te stellen over hun beroep. Hen vooral heeft Illich hier op het oog.

verschenen: Februari 1983, blz. 396

jaargang: 50/05