Henk Jans

‘Mein Kampf’ was niet origineel

Sociaal-darwinisme en nazisme

Ingeluid door E. Haeckel en vooral geïnspireerd op de rassenleer van de Gobineau en de Lapouge, zette een uitgesproken racistische interpretatie van het darwinisme zich om de eeuwwisseling definitief door in de Duitse wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke kringen. Vele van de extreem racistische uitspraken in Hitlers ‘Mein Kampf’ blijken de getrouwe weergave te zijn van wat al decennia lang in de Duitse academische wereld verkondigd werd als een rigoureuze consequentie van het op de menselijke samenleving toegepaste darwinisme.

verschenen: Juni 1983, blz. 797

jaargang: 50/09