Michel Van Den Bogaert

Menselijke en ecologische problemen

van de industrialisatie in India

Minder schokkend in haar onmiddellijke gevolgen dan de veel besproken milieuramp van Bhopal, blijkt de recente industrialisatie in India, al geruime tijd en in vele gebieden, gepaard te gaan met de economische en sociale ontreddering van de armste bevolkinsgroepen, en met actuele en potentiële milieu-verwoestingen van nog veel groter formaat en duurzamer krakter. Daarbij zijn het vooral overwegend agrarische en kasteloze oerbevolkingen van India die in verdrukking geraken en vaker, in naam van de ‘vooruitgang’, hun letterlijk enige bestaans-grond verliezen.

verschenen: Februari 1985, blz. 431

jaargang: 52/05