Jos Pouls

Menselijke toorn of de ‘luister van het goddelijk licht’?

De Mozes van Michelangelo

De Mozes van Michelangelo, een van de belangrijkste beelden uit de kunstgeschiedenis, is al decennialang onderwerp van discussie onder kunsthistorici en psychologen. Welk moment uit het leven van de stichter van Mozes wordt hier eigenlijk uitgebeeld? Toont het beeld in de San Pietro in Vincoli in Rome hem in totale razernij of verkeert de profeet daarentegen in een toestand van goddelijke extase?

verschenen: April 2011, blz. 332

jaargang: 78/04