Paul Begheyn

Mensen gelouterd tot vrede

Elementen voor een vredesspiritualiteit

Dat de ‘pacifisten’, over zovele politieke, ideologische én nationale grenzen heen, met vaak hevige vijandigheid of minachting bejegend worden, heeft veel te maken met de jammerlijke verwarring tussen drie vormen van onverdraaghzaamheid, die ten onrechte over dezelfde kam worden geschoren. Waar gegronde ‘ethische verontwaardiging’ niet langer als een laakbare onverdraagzaamheid gedoodverd wordt, komt pas ruimte vrij voor de geduldige, tegelijk beginselvaste en realistische dialoog over de (on)duldbare bedreigingen en beveiligingen van de gemeenschappelijke toekomst van de mensheid.

verschenen: Juni 1985, blz. 693

jaargang: 52/09