Jan Kerkhofs

Mensenrechten en grondrechten in de Kerk

In het ijveren voor de universele mensenrechten slaat de katholieke Kerk sinds Vaticanum II beslist geen kwaad figuur. Des te dringender evenwel ervaren velen, binnen en buiten die Kerk, de noodzaak van een tegelijk theoretische (theologische) en praktische her-formulering en herziening van de grondrechten van de christenen binnen hun eigen geloofsgemeenschap.

verschenen: Maart 1979, blz. 483

jaargang: 46/06