Erik Faucompret

Mensenrechten in de internationale samenleving

Op 10 december 1948 werd in het Parijse Palais de Chaillot de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Toch worden dagelijks in een aantal landen de mensenrechten ongestraft met de voeten getreden. Er is klaarblijkelijk een grote kloof ontstaan tussen theorie en conferentie-diplomatie enerzijds en anderzijds de alledaagse praktijk?

verschenen: Februari 1995, blz. 148

jaargang: 62/02