Ger Groot

Mensenrechten zijn algemeen en redelijk,

maar hun toepassing is dat niet

In 1995 bestonden de Verenigde Naties vijftig jaar en dat heeft aanleiding gegeven tot nogal gemengd gestemde bedenkingen. Vooral de situatie van de mensenrechten is nog altijd weinig rooskleurig. Wat moeten de Verenigde Naties doen en wat kúnnen zij doen? En wat is het filosofisch statuut van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in een steeds pluriformer wordende wereld?

verschenen: December 1996, blz. 963

jaargang: 63/11