Toon Van Houdt

Mentaliteitsgeschiedenis tussen droom en daad

Sinds haar ‘inauguratie’ in 1960 heeft de mentaliteits-geschiedenis een snelle opgang gekend. Zowel in de academische wereld als bij het brede publiek staat zij in het centrum van de belangstelling. Desondanks blijft zij moeilijk te vatten, lijkt zij velerlei onderzoeksobjecten en methodes te dekken. Tijd dus voor enige begripsverheldering en enkele kritische kanttekeningen. mentaliteitsgeschiedenis tussen droom en daad (1991)

verschenen: Mei 1991, blz. 713

jaargang: 58/08