Herman Simissen

‘Met de rug naar het oosten’

De Gouden Eeuw in nationaalsocialistische ogen

De wijze waarop nationaalsocialisten over het verleden schreven, geeft een bijzonder inkijkje in hun opvattingen. Een interessant voorbeeld is de nationaalsocialistische visie op de Gouden Eeuw. Op het eerste gezicht wijkt deze niet af van wat anderen over dit tijdperk schreven, maar bij nader inzien zijn er toch opmerkelijke verschillen.

verschenen: September 2009, blz. 706

jaargang: 76/08