Vincent Hunink

Met hart en ziel

Augustinus over onderwijs

Onderwijsproblemen zijn van alle tijden. Ook in de Oudheid werd er druk over nagedacht. De vierde-eeuwse kerkvader Augustinus gaat in een traktaat over geloofsonderwijs voor beginners uitvoerig in op onderwijskundige vragen. Daarbij richt hij zich op de r

verschenen: Maart 2008, blz. 195

jaargang: 75/03