Alma De Walsche

Met het Akkoord van Parijs kan het echte werk beginnen

Sommigen doen het Akkoord van Parijs af als too little too late. Toch kan er worden gesproken van een historische overeenkomst. Het akkoord legt de grondslag voor een klimaatbeleid dat de opwarming van onze planeet moet inperken, zo mogelijk tot 1,5°C. Het echte werk moet nu beginnen: het akkoord moet per land worden vertaald naar een nationaal klimaatbeleid en op mondiaal vlak tot een koolstofneutrale wereldeconomie. De impact van deze transitie is nauwelijks te overschatten.

verschenen: Maart 2016, blz. 215

jaargang: 83/03