Arthur McCormack

Met het oog op de feiten

Het wereld-bevolkingsjaar 1974

In 1974, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld-bevolkingsjaar, zla het bevolkinsprobleem indringend aan de orde gesteld worden. De auteur verschaft ons een aantal feiten en duidt de betekenis ervan aan om te laten zien hoe nijpend het probleem is.

verschenen: December 1973, blz. 211

jaargang: 41/03