Ger Groot

Met Nietzsches brieven op zak

Ofschoon F. Nietzsche ooit de publikatie van zijn brieven ’tot de grootste vergrijpen’ rekende, is nu onlangs toch de vrijwel volledige en tekstkritische uitgave van zijn overvloedige correspondentie door G. Colli en M. Montinari tot een goed einde gebracht. De lectuur ervan kan een aantal — vaak heel bewuste –vervalsingen of al te vooringenomen voorstellingen van Nietzsches leef- en denkwereld helpen corrigeren of nuanceren. Nietzsche : brieven

verschenen: Oktober 1988, blz. 36

jaargang: 56/01