Elianne Muller

Met spreken kom je tot je recht

Bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Veertig jaar na de proclamatie van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens stelde de Verenigde Naties in 1989 een specifieke Kinderrechtenverklaring op. Deze benadrukte dat kinderen sprekend tot hun recht moeten kunnen komen, in rationele, em

verschenen: April 2009, blz. 327

jaargang: 76/04