M. Jacobs

Metabletica, televisie, botanie, belletrie

Naar aanleiding van een tv-film over prof. dr. J.H. van den Berg, waarbij hier enkele kritische opmerkingen worden gemaakt en achtergrondinformatie gegeven, wordt ingegaan op de aard van de weerstanden welke diens werk heeft opgeroepen. Aan de hand van een reeks feiten uit de geschiedenis van de plantkunde wordt de toepasbaarheid van de door Van den Berg ontworpen metabletische methode bevestigd. Ook wordt een betkenis aangegeven van Van den Bergs bijzondere schrijftrant, nameljk voor de herkenning bij de lezer van een vermogen tot afstand nemen en inleven, en gewezen op de samenhang in zijn oeuvre.

verschenen: April 1976, blz. 608

jaargang: 43/07