Carlos Tindemans

Metaforen van de hel

Auschwitz in de Duitse literatuur

Naar aanleiding van J.P. Biers studie over de in- en nawerking van ‘Auschwitz’ in de recente Duitse literatuur, gaat de auteur in op de moeilijkheden, mogelijkheden en grenzen van de literaire behandeling van een niet meer verbeeldbare, te on-menselijke en anonieme gruwel.

verschenen: Juli 1980, blz. 922

jaargang: 47/10