L. van Bergen

Metamorfose door meditatie

Yoga

De conclusie waar de auteur toe komt nadat hij enige christelijke vormen van meditatie heeft beschouwd, is: metamorfose door meditatie waartoe de yoga de yogin uitnodigt, kan alleen begrepen en geduid worden vanuit de Indische traditie. Yoga als techniek kan alleen geschikt gebruikt worden als het (een onderdeel van) een geestelijke discipline is.

verschenen: April 1976, blz. 638

jaargang: 43/07