Luk Corluy

Mexico: het falen van de schuldenstrategie

Sinds een paar jaar is Mexico krampachtig op zoek naar enig draaglijk vergelijk met zijn buitenlandse schuldeisers en geldschieters, die het land hun strategie van de ‘korte maar harde pijn’ wilden opdringen: géén uitstel van de rentelastafbetalingen én drastische saneringen en inleveringen in eigen land. Die strategie heeft gefaald doordat zij elke heropleving of groei van de Mexicaanse economie blokkeerde, en de arme Mexicaanse massa een nog uitzichtlozer toekomstperspectief bood. En is volstrekt onhaalbaar geworden na de rampzalige aardbeving van september 1985 en de forse daling van de aardolieprijzen, Mexico’s voornaamste exportartikel.

verschenen: November 1986, blz. 166

jaargang: 54/02