Gustavo Esteva

Mexico: van aardschok tot maatschappijschok

Na de aardbeving van 19 september 1985 in Mexico heeft de bevolking van de zwaarst getroffen wijk Tepito met opmerkelijk doorzicht en doorzettingsvermogen haar toekomst in eigen handen genomen en zich met name verzet tegen nationale en internationale instanties die klaar stonden met urbanisatieplannen voor de grondige opruiming van de wijk en de bouw van een nieuwe stad, waaruit dan wel (zoals dat reeds bij de vernieuwing van Candelaria de los Patos gebeurd was) de oorspronkelijke bevolking zou verdreven worden.

verschenen: Juni 1986, blz. 797

jaargang: 53/09