Carlos Tindemans

Middeleeuws theater

Zolang men het onverbloemd religieuze karakter van het middeleeuws theater als irrelevant of hinderlijk voor de ‘wetenschappelijke’ studie ervan terzijde schoof, moest de interpretatie wel ergens vastlopen. De nieuwe studiewegen onthulden niet zozeer de reeds bekende parallellen tussen dit theater en liturgie, dan wel het wezenlijke verschil (en de onverzoenbaarheid) tussen de symbolische verbeelding in de liturgie en de letterlijke en ritualistische uitbeelding in het theatraal gebeuren.

verschenen: Oktober 1976, blz. 35

jaargang: 44/01