Aandre De Laet

Middeleeuwse ruimtebeleving en Italiaanse schilderkunst

Byzantijnse en Romaanse kunst hadden, elk op hun manier, de driedimensionale ruimte genegeerd om hun (sacrale) personages naast en/of boven elkaar in één vlak te situeren, vanwaar deze hun verheven wezen uistraalden naar de toeschouwer toe. In de werken van Cimabue, Cavallini, Giotto en Lorenzetti leidde de gotische gevoeligheid voor de concreet beleefde ruimte tot een eerste ontdekking en verbeelding van de centrale perspectief. Toch waren deze Italiaanse pioniers van het Trecento nog echte middeleeuwers en geen representanten van de wetenschappelijk-objectief uitgewerkte perspectief, die pas in de Renaissance haar beslag zou krijgen.

verschenen: November 1986, blz. 153

jaargang: 54/02