Annemarie Estor

Migratie en het magische denken

Makilam en de Berbercultuur

* Makilam: The Magical Life of Berber Women in Kablylia * * Makilam: Symbols and Magic in the Arts of Kabyle Women *

verschenen: November 2012, blz. 920

jaargang: 79/10