Patrick Loobuyck

Migratie: pleidooi voor een creatief debat

Sinds het midden van de jaren zeventig vaart het Europese immigratiebeleid onder de vlag van de migratiestop. Tegen die politiek zijn inmiddels meerdere bezwaren gerezen, zodat hier en daar voor een soepeler immigratiebeleid wordt gepleit. Het gaat niet alleen om een economisch probleem, maar ook om de maatschappelijke integratie van nieuwe burgers en om ons aller toekomst. Het is tijd voor sereen overleg en een discussie ten gronde.

verschenen: Juli 2001, blz. 623

jaargang: 68/07