Patrick Vanden Berghe

‘Mijn pen kunnen ze me niet ontnemen’

Leven en werk van Raden Ajeng Kartini (1879-1904)

Honderd jaar geleden stierf R.A. Kartini. Haar leven lang had deze Javaanse geijverd voor de ontwikkeling van de inlandse vrouw in Nederlands-Indië. Ze kon daarvoor rekenen op de steun van enkele Nederlandse zielsverwanten. Kartini werd geboren als de tweede dochter van de regent van Jepara. Ondanks zijn progressieve houding heersten er in huis traditionele normen; Kartini’s verlangen om verder te studeren bleef vruchteloos. Ze schreef over het lot van vrouwen in Indonesië en het belang van educatie. Na haar dood – ze stierf reeds op vijfentwintigjarige leeftijd – werden haar brieven gepubliceerd.

verschenen: November 2004, blz. 878

jaargang: 71/10