Jacques De Visscher

Mijn racisme

Uitgaande van strikt persoonlijke ervaringen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog peilt de auteur naar de mechanismen van zijn eigen latent racisme. Dat blijkt nauw samen te hangen met een besloten en superieur – cultureel en talig – conformisme binnen de eigen wij-groep, waardoor de anderen (Duitsers, Joden, gastarbeiders) verregaand gedesindividualiseerd en gedeprecieerd worden. Wie dit latente racisme eerlijk onderkent, kan misschien verhinderen dat het ooit in manifest racisme ontslaat.

verschenen: September 1982, blz. 981

jaargang: 49/11