Leo Geerts

Milan Kundera

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan

Kundera’s jongeste roman is het (voorlopige) hoogtepunt in zijn literaire carrière, en tegelij kzijn zoveelste commentaar op de tragiek van het tussen West en Oost verscheurde Midden-Europa. In de boeiende levensgeschiedenis van de vier hoofdpersonages distantieert de auteur zich wel vaker, zoals in zijn vorige werken, van heel wat Oosteuropese dissidenten en Westerse (linkse) revolutionairen.

verschenen: Oktober 1984, blz. 56

jaargang: 52/01