Hans Achterhuis

Milieu-ethiek

Ethiek of moralisering

De milieu-ethiek dreigt vandaag ons hele leven moralistisch te betuttelen. Je kunt niet eens meer douchen zonder je daarbij ethische vragen te stellen. Is dat de rol van de ethiek? Ze zou zich beter eens bezighouden met de structurele oorzaken van de mi lieucrisis en met de materiële, technologische onderbouw van een milieu-ethisch gedrag dat er nog iets aan kon doen. Misschien leidt (of dwingt?) de autogordel tot meer moraal dan al het moralistisch gezeur.

verschenen: April 1994, blz. 304

jaargang: 61/04