Walter Fernandes

Milieubelangen

Het Westen en de Derde Wereld

Milieubelangen zien er in de Derde Wereld heel anders uit dan in de geïndustrialiseerde landen. In de Derde Wereld gaat het immers om het behoud van de natuurlijke rijkdom en dat is een kwestie van overleven. Willen westerse milieubewegingen relevant zijn voor de Derde Wereld dan zullen ze de nefaste gevolgen van de westerse economische behoeften en praktijken voor die Derde Wereld grondiger moeten aanpakken. milieubelangen : het Westen en de Derde Wereld

verschenen: Oktober 1991, blz. 67

jaargang: 59/01