Frans Soontiens

Milieucrisis, teleologie en antropocentrisme

De milieucrisis alsook de grote morele problemen m.b.t. de biotechnologie, maken een herwaardering wenselijk van de teleologische natuurbeschouwing waarin aan de natuur een intrinsieke eigenwaarde wordt toegekend. Voorwaarde daartoe is aan te tonen dat de ateleologische natuuropvatting zoals die door de hedendaagse natuurwetenschap en met name door de evolutietheorie wordt gehuldigd niet gerechtvaardigd is. Ook dient men zich de vraag te stellen of de tegenstelling tussen antropocentrisme en ecocentrisme niet evenzeer uitdrukking is van het Cartesiaans dualisme, dat door de milieubeweging als voornaamste oorzaak wordt beschouwd van de hedendaagse milieubeweging. milieucrisis, teleologie en antropocentrisme (1990)

verschenen: Mei 1990, blz. 733

jaargang: 57/08