Louis Van Bladel

Minder arbeid, meer werk?

Dank zij Marx over Marx heen (1883-1983)

Collectief bezit of beheer van de productiekrachten volstaat geenszins om de vervreemdende gevolgen en crisissen van het produktivisme te verhinderen, zolang dat produktivisme zelf in zijn zogenaamde rationaliteit gehandhaafd blijft. Naast – en in wisselwerking met – de ten dele onontbeerlijke heteronome produktiewijze, die dank zij de technische vooruitgang steeds minder arbeid verschaft, dient het autonome werk (ipv werkloze ‘vrije tijd’) erkend en bevorderd te worden als een tegelijk zinvolle menselijke en volwaardige economische activiteit.

verschenen: April 1983, blz. 579

jaargang: 50/07