Johan Van der Auweraert

Minderjarige vluchtelingen in België

De spanning tussen theorie en praktijk

Het Belgische beleid ten aanzien van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen blijkt in de praktijk vaak op de grens van het niet respecteren van de mensenrechten te balanceren, niet alleen in het vreemdelingenbeleid, maar evenzeer – en dat is een even merkwaardige als zorgwekkende ontwikkeling – in het jeugdbeleid. In deze bijdrage neemt de auteur theorie en praktijk onder de loep.

verschenen: Februari 2004, blz. 143

jaargang: 71/02