Steven De Batselier

Misdadigers en hun slachtoffers

Een victimologie (een wetenschap van het slachtoffer) die zich wil opstellen tegen de criminologie (als wetenschap van de misdadiger), gaat weer uit van het vooroordeel dat de maatschappij op te splitsen is in twee groepen: delinquenten en niet-delinquenten. De criminologie als studie van de mens in zijn algemeenheid leidt tot het inzicht dat vele handelingen ten onrechte als misdaden worden beschouwd, terwijl de misdadigheid van andere, zogenaamd aangepaste gedragingen wordt verdoezeld.

verschenen: Juni 1971, blz. 935

jaargang: 38/09