Erik Meganck

Modern geweld: hemels of werelds?

Terreur plaatst ons voor de vraag of zij politiek dan wel religieus van aard is. Zijn geweld en vrede werelds of hemels? René Girard en Gianni Vattimo nemen hier radicaal tegengestelde posities in. Dat heeft politieke implicaties voor onze democratie, met name voor het statuut van het moderne gelijkheidsbeginsel.

verschenen: Mei 2017, blz. 409

jaargang: 84/05