Panc Beentjes

Modern monnikenwerk

Bij het verschijnen van het nieuwste Nieuwe Testament

Op zaterdag 2 september 1992 werd de ‘nieuwste’ vertaling van het Nieuwe Testament ten doop gehouden. De eerste Willibrordvertaling dateert van 1961 en werd reeds herzien in 1966 en 1987. Opvallend in deze nieuwe publikatie zijn naast de nieuwe aankleding en de herziene aantekeningen, de grotere concordantie en de gevoeligheid voor de verworvenheden van de feministische tekstlezing.

verschenen: Februari 1993, blz. 162

jaargang: 60/02