B. Van Houdenhove

‘Moderne’ psychosomatie

Theorie en praktijk van het bio-psychosociale ziektemodel

De ‘moderne’ psychosomatiek kan worden gekarakteriseerd als een totaal-benadering van lichamelijke ziekte, waarin recht wordt gedaan aan zowel biologische als psychosociale factoren. In dit artikel worden de implicaties van deze benadering voor het wete nschappelijk onderzoek en de klinische praktijk beschreven. psychosomatiek (moderne)

verschenen: Mei 1992, blz. 711

jaargang: 59/08